« دکتر فرزاد گوهر دهی » مدیرکل بهزیستی مازندران شد
« دکتر فرزاد گوهر دهی » مدیرکل بهزیستی مازندران شد

ارمغان ساحل: رییس سازمان بهزیستی کشور فرزاد گوهردهی را به عنوان مدیر کل بهزیستی مازندران منصوب کرد. به گزارش شمال نیوز، قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور ضمن قبول استعفای دکترجمال باقری نسامی، طی حکمی دکتر فرزاد گوهردهی را به عنوان مدیرکل بهزیستی مازندران، منصوب کرد. دکتر گوهردهی از فعالان سیاسی اجتماعی استان است که […]

ارمغان ساحل: رییس سازمان بهزیستی کشور فرزاد گوهردهی را به عنوان مدیر کل بهزیستی مازندران منصوب کرد.

به گزارش شمال نیوز، قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور ضمن قبول استعفای دکترجمال باقری نسامی، طی حکمی دکتر فرزاد گوهردهی را به عنوان مدیرکل بهزیستی مازندران، منصوب کرد.

دکتر گوهردهی از فعالان سیاسی اجتماعی استان است که مسئولیت هایی چون رئیس هیئت پزشکی ، ورزشی مازندران و رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان را در رزومه خود دارد .