استاندار مازندران: اتاق توسعه و تعالی در مازندران فعال می شود
استاندار مازندران: اتاق توسعه و تعالی در مازندران فعال می شود

استاندار مازندران گفت: اتاق توسعه و تعالی با محوریت بخش کشاورزی و همکاری دانشگاه ها در استان فعال می شود.

به گزارش ارمغان ساحل به نقل از مهر، احمد حسین زادگان عصر شنبه در همایش مشاوره تحصیلی با اشاره به اینکه رشته های دانشگاهی برای افراد باید با توجه به استعدادهای آنان و الزامات جامعه در مسیر توسعه و شکوفایی انتخاب شود، گفت: یکی از ضعف های مهم در این خصوص؛ عدم ارتباط منطقی و لازم بین رشته های دانشگاهی و مقتضیات جامعه است.

حسین زادگان با بیان اینکه اختلاف علمی بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی وجود ندارد، افزود: دانشگاه ها در برنامه ریزی های خود شرایط و مقتضیات جامعه را در نظر گرفته و خانواده نیز تلاش کنند فرزندان خود را به آموختن مهارت در راستای کارآفرینی هدایت نمایند.

وی با اشاره به اینکه از دانش و تعامل اساتید و چهره های علمی در اتاق فکر توسعه و تعالی استان بهره گیری می شود، اظهار داشت: از ظرفیت های اساتید در کارگروه های تخصصی نیز باید استفاده شود.

مقام عالی دولت در مازندران، یادآور شد: طرح های اجرایی و کاربردی دانشگاه ها مورد حمایت استانداری قرار می گیرد و شرکت های دانش بنیان از این امتیاز بهره مند می شوند.

استاندار افزود: اتاق توسعه و تعالی با محوریت بخش کشاورزی با همکاری دانشگاه ها فعال خواهد شد.