پایگاه خبری و تحلیلی ارمغان ساحل با هدف اطلاع رسانی شفاف و دقیق با رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی بدون هیچ وابستگی حزبی و گروهی تاسیس شده است .

پوشش خبری و تحلیلی به ویژه در حوزه اجتماعی و سلامت با رویکرد آموزش و نشاط اجتماعی و نقد آزاد و منصفانه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی با بهره گیری از مشارکت نخبگان و فرهیختگان جامعه از اولویت های هیات تحریه است.